Partnerzy
serwisu

BOŚ Bank logo Instytut Polityki Energetycznej logo

Partnerzy
Merytoryczni

IGEOS logo
Systemy PV SolarEdge
Systemy PV są obecnie postrzegane jako inwestycje długoterminowe, które muszą być precyzyjnie zarządzane, fot. SolarEdge

Materiał promocyjny

Szerokie spojrzenie na zwiększenie zwrotu z inwestycji w komercyjne systemy fotowoltaiczne

W ostatnich latach Polska odnotowała gwałtowny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych, które w ciągu tej dekady przesunęły się w kierunku osiągnięcia celu 7,8 GW mocy, zgodnie z opisem zawartym w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Polska, ponaglana oczekiwaniami UE, nadal zachęca do pozyskiwania energii słonecznej poprzez system aukcyjny i motywowanie do montażu paneli fotowoltaicznych na dachach.

Systemy PV jako inwestycja

Wraz ze wzrostem tempa oddawania do użytku komercyjnych systemów PV, przy jednoczesnym dojrzewaniu obecnych instalacji, rynek patrzy na fotowoltaikę jako coś więcej niż tylko źródło czystej energii. Systemy PV są obecnie postrzegane jako inwestycje długoterminowe, które muszą być precyzyjnie zarządzane w celu poprawy ich zwrotu oraz wyników finansowych. Podobnie jak w przypadku każdej realizacji, dwoma głównymi sposobami maksymalizacji zwrotu z inwestycji w komercyjny system fotowoltaiczny jest zwiększenie produkcji energii (a tym samym rocznych przychodów) i minimalizacja kosztów eksploatacyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak można tego dokonać.

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Standardową metodą oceny wydajności komercyjnej instalacji fotowoltaicznej jest współczynnik wydajności (PR). Mierzy on różnicę między rzeczywistą a szacowaną potencjalną mocą wyjściową. Miarą jest procentowy udział energii wyprodukowanej przez system PV z energii potencjalnej obliczonej na podstawie pomiaru natężenia promieniowania i temperatury. Działania w zakresie eksploatacji oraz utrzymania (O&M) są wykonywane w celu przybliżenia rzeczywistej wydajności do teoretycznej potencjalnej produkcji systemu.

Jednym z pierwszych sposobów zwiększenia produkcji energii w systemie jest proces projektowania i planowania. Analizując różne dostępne rozwiązania PV, projektanci instalacji i właściciele obiektów powinni wybrać system bazując na możliwości umieszczenia większej liczby modułów fotowoltaicznych w instalacji dachowej lub naziemnej.

Systemy PV SolarEdge
Dwa główne sposoby zwiększenia zwrotu z inwestycji w komercyjny system fotowoltaiczny to zwiększenie produkcji energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji, fot. SolarEdge

Wiele standardowych systemów ogranicza liczbę modułów, które można umieścić w układzie ze względu na ograniczenia projektowe – np. nie pozwalając na różne układy modułów lub długości łańcuchów bądź ze względu na wystające obiekty albo naturalne przeszkody, które częściowo zasłaniają światło słoneczne. Rozwiązanie, które pozwoli na wyeliminowanie tych przeszkód, a zatem skorzystanie z większej liczby modułów, już od startu będzie bardziej rentowne.

Innym kluczowym sposobem na poprawę współczynnika wydajności w systemie komercyjnym jest zminimalizowanie strat mocy spowodowanych niedopasowaniem modułów, a tym samym – zwiększenie produkcji instalacji. Właściciele i EPC mogą pracować nad zabezpieczeniem systemów komercyjnych na przyszłość poprzez wdrożenie technologii, która łagodzi straty związane z niedopasowaniem i starzeniem się oraz chroni przed nieprzewidywalnymi zmianami środowiskowymi, nowymi przeszkodami (np. wzniesioną anteną, rosnącymi drzewami), a także zabrudzeniami, nierównymi powierzchniami, nieregularnym natężeniem promieniowania czy samoczynnym zacienieniem pod modułami bi-facial.

Technologia w postaci elektroniki na poziomie modułu (MLPE) pomaga zminimalizować straty energii tylko w modułach dotkniętych problemem, zamiast wpływać na cały łańcuch, poprzez optymalizację produkcji prądu stałego na moduł. Jednak bez względu na to, jak wiele potencjalnych strat można zminimalizować, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia wadliwych modułów, które będą wymagały wymiany, nawet w przypadku jednostek o wysokiej jakości. Jeśli system wykorzystuje technologię, która umożliwia zamianę przy użyciu dowolnego modułu dostępnego na rynku, a nie polega na kosztownym składowaniu dodatkowych modułów, koszty można jeszcze bardziej ograniczyć.

Systemy PV SolarEdge
Dzięki wybraniu systemu zaprojektowanego do pokonywania przeszkód, takich jak zacienienie lub niedopasowanie modułów, system fotowoltaiczny od pierwszego dnia będzie bardziej rentowny, fot. SolarEdge

Obsługa i konserwacja systemu

Na poziomie O&M zapewnienie szybkiej reakcji na wszelkie źródła powodujące spadek produkcji jest kolejnym ważnym czynnikiem poprawiającym czas pracy systemu. Obsługa i konserwacja mogą być bardzo kosztowne przy wydłużonym czasie reakcji. Wraz z pojawieniem się systemów monitorowania na poziomie modułu, bazujących na chmurze, które umożliwiają wysyłanie automatycznych alertów, wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym i zdalne rozwiązywanie problemów, proces ten jedank stał się bardzo prosty i sprowadza się do kilku kliknięć w klimatyzowanym biurze. Zamiast pracochłonnej obsługi oraz konserwacji, które są przysłowiowym poszukiwaniem „igły w stogu siana”, zespoły zarządzające mogą wybrać systemy, które dostarczają ukierunkowane informacje, aby personel terenowy wiedział, gdzie tkwi problem zanim podejmie odpowiednie działania. Takie rozwiązanie nie tylko wydłuża czas pracy systemu, ale także zwiększa wydajność obsługi i konserwacji oraz potencjalnie obniża ich koszt.

Kolejnym czynnikiem analizy rozwiązań z zakresu obsługi i konserwacji jest odróżnienie od siebie dwóch różnych rodzajów działań – prewencyjnych od korygujących. Konserwacja prewencyjna ma na celu utrzymanie systemu PV w najwyższym stanie pracy i ograniczenie przestojów. Zazwyczaj wymaga to corocznej wizyty na miejscu w celu dokładnej oceny elementów systemu PV i kontroli ich stanu. Standardowe rozwiązania wymagają sprawdzenia poprawności działania każdego modułu. Jest to szczególnie uciążliwa, kosztowna i nieefektywna procedura. W niektórych dużych obiektach może nawet wymagać użycia do kontroli dronów. Ponadto, może narazić personel serwisowy na niebezpieczne warunki pracy, takie jak wysokie napięcie, wysokości, a nawet konfrontacje z dzikimi zwierzętami.

Podczas konserwacji zapobiegawczej pracownicy często odkrywają ukryte problemy, które ograniczają produkcję energii. Ich usunięcie może się wiązać z konieczności przeprowadzenia konserwacji korygującej. Realizuje się ją po wykryciu problemu i obejmuje ona rzeczywisty proces naprawy.

Istnieje również opcjonalny typ konserwacji – konserwacja selektywna. Dzięki zaawansowanym systemom monitorowania, w szczególności na poziomie modułu, menedżer zasobów może odbierać alerty dotyczące problemów z instalacją PV w celu zmniejszenia liczby wizyt i czasu spędzanego na miejscu. Ten rodzaj monitoringu umożliwia dostawcom usług O&M przeprowadzenie analizy miejsca instalacji dla systemów AC i DC oraz wysłanie personelu w teren tylko wtedy, gdy ma to sens. Przykładowo, jeśli jednostka ma wadliwą diodę, dostawca usług O&M zostanie o tym powiadomiony automatycznie. Moduł można łatwo zidentyfikować, a producent może otrzymać zrzut ekranu do roszczenia gwarancyjnego. Oznacza to, że wymianę modułu można zrealizować bez wyjazdu w teren, oszczędzając budżet. Ten rodzaj monitorowania wymaga MLPE, który zazwyczaj nie jest oferowany przez podmioty zewnętrzne. Co ważne, każdy rodzaj usługi monitorowania innej firmy powoduje wzrost kosztów, co negatywnie wpływa na zwrot z inwestycji w system.

Wpływ falownika na koszty

Optymalizacja przychodów i kosztów może być bezpośrednio związana z pierwotnym wyborem falownika. W ostatnich latach dobór falowników był istotny ze względu na ich wpływ na koszty BoS, ale obecnie jest bezpośrednio związany z produkcją systemu oraz wydatkami na obsługę i konserwację. Wynika to z faktu, że falownik zarządza 100% produkcji systemu i może kontrolować koszty O&M. Przykładowo, rozwiązanie falownikowe SolarEdge zoptymalizowane pod kątem produkcji prądu stałego zapewnia bazujące na chmurze monitorowanie na poziomie modułu bezpłatnie przez 25 lat. Eliminuje to koszty inwestycyjne, ale także zmniejsza bieżące koszty konserwacji i pomaga wydłużyć czas pracy systemu. Korzystając z selektywnej konserwacji, zakład O&M wymaga mniej czasu na miejscu i mniej wyjazdów. Przy rosnących kosztach pracy, selektywne i zdalne rozwiązywanie problemów, które jest możliwe, dzięki monitorowaniu na poziomie modułu, może radykalnie obniżyć długoterminowe koszty obsługi oraz konserwacji.

Falowniki SolarEdge
W przypadku odpowiedzialności za zarządzanie całością kosztów związanych z systemem fotowoltaicznym kluczowe znaczenie ma odpowiedni falownik, zapewniający dyspozycyjność i optymalną produkcję energii, fot. SolarEdge

Ponadto, tego typu rozwiązania monitorujące oferują raporty dotyczące wydajności paneli, uwzględniające degradacje paneli, które są często wymagane przez inwestorów, banki, zakłady energetyczne czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Ze względu na te czynniki wybór falownika jest postrzegany jako coraz bardziej istotny dla bieżącej kondycji i produkcji systemu fotowoltaicznego. Falownik może najlepiej poprawić wskaźnik wydajności instalacji, dlatego planując dużą inwestycję, taką jak system fotowoltaiczny, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób falowniki mogą zwiększać przychody z systemu i obniżać koszty przez cały okres jego eksploatacji.

 

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy SolarEdge można znaleźć na stronie www.solaredge.com/pl.

Solaredge logo

Publikacja artykułu: wrzesień 2022 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.