Partnerzy
serwisu

BOŚ Bank logo Instytut Polityki Energetycznej logo

Partnerzy
Merytoryczni

IGEOS logo
Rozdzielnice e²ALPHA
Rozdzielnice e²ALPHA, fot. Elektrometal Energetyka SA

Materiał promocyjny

Rozdzielnice SN e²ALPHA firmy Elektrometal Energetyka SA przeznaczone dla pierwotnego lub wtórnego rozdziału energii elektrycznej

Elektrometal Energetyka SA od wielu lat dostarcza na potrzeby odbiorców zarówno w całym kraju, jak i za granicą rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, w tym setki rozdzielnic średniego napięcia typu e²ALPHA. Wspomniane modele przeznaczone są do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, takich jak GPZ, GSZ, RPZ, główne rozdzielnie kopalni i zakładów przemysłowych, elektrowni oraz elektrociepłowni, rozdzielni sieciowych, a także podstacji trakcyjnych. Odpowiedzią na stale rosnące potrzeby użytkowników oraz konieczność dostosowania się do specyficznych i ponadstandardowych wymagań jest opracowanie bogatej oferty rozwiązań konstrukcyjnych w ramach serii rozdzielnic SN e²ALPHA.

Rozdzielnice SN e²ALPHA to nowoczesne rozwiązania

Rozdzielnice SN e²ALPHA to nowoczesne rozwiązania, które wprowadził na rynek Elektrometal Energetyka SA. Zespół firmy bazując na olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji i wdrażaniu urządzeń średnich napięć, co roku realizuje szereg kontraktów oraz umów dla kilkudziesięciu strategicznych polskich i zagranicznych spółek branży elektroenergetycznej. Nieustannie wzbogacając swoją wiedzę nowymi doświadczeniami oraz tajnikami dotyczącymi m.in. norm i wymagań dla stosowanych urządzeń, będąc jednocześnie blisko pracujących pod napięciem urządzeń, prowadząc rozmowy ze służbami eksploatacyjnymi strategicznych obiektów elektroenergetycznych, a co najważniejsze – słuchając ich potrzeb – stworzył i wdrożył serię nowoczesnych rozdzielnic w izolacji powietrznej. Do tej grupy należą m.in. rozdzielnice SN jednosystemowe e²ALPHA w wersji wolnostojącej oraz przyściennej, rozdzielnice SN dwusystemowe e²ALPHA-2S oraz rozdzielnice SN górnicze e²ALPHA-G. Realizacje, w których wykorzystano serię e²ALPHA spotkały się z pełną akceptacją i uznaniem Inwestorów w zadaniach o różnych poziomach złożoności oraz skomplikowania, co potwierdziło tym samym funkcjonalność i niezawodność urządzeń.

Unikatowa konstrukcja dostosowana do potrzeb użytkowników

Konstruktorzy Elektrometal Energetyka SA wykorzystując dotychczasową wiedzę praktyczną oraz posługując się najnowocześniejszym oprogramowaniem wielowymiarowym stworzyli unikatowe, najmniejsze na rynku konstrukcje w pełni przedziałowych pól rozdzielczych SN. Odporne na szkodliwe czynniki atmosferyczne oraz przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze i wilgotności. Ze względu na stale rosnące wymagania dotyczące wytrzymałości zwarciowej, obwody prądowe rozdzielnic zostały poddane szczegółowej analizie za pomocą metody elementów skończonych (MES). Na jej podstawie można było optymalnie rozmieścić podpory szyn oraz ich przekroje.

Kolejne rodzaje rozdzielnic SN w ramach serii e²ALPHA (tj. rozdzielnice e²ALPHA-2S, e²ALPHA-G) bazują na wielu sprawdzonych rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w rozdzielnicach jednosystemowych e²ALPHA. Niewątpliwymi zaletami są, np. pełne rezerwowanie szyn zbiorczych w rozdzielnicy e²ALPHA-2S wykorzystywane w strategicznych stacjach elektroenergetycznych, jak również dekompresja wewnętrzna gazów połukowych w rozdzielnicy górniczej e²ALPHA-G stosowanej w podziemiach wyrobisk górniczych.

Rodzaje rozdzielnic SN serii e²ALPHA
Charakterystyka rozdzielnic serii e²ALPHA, fot. Elektrometal Energetyka SA

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rozdzielnic SN e2ALPHA są również dostępne na stronie internetowej – www.elektrometal-energetyka.pl.

Rozdzielnice SN e²ALPHA zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania

Elektrometal Energetyka SA dostarcza klientom tylko sprawdzone i odpowiednio przebadane rozwiązania. Wszystkie nowo projektowane rozdzielnice SN, tak jak i inne rozwiązania, przed wprowadzeniem do seryjnej produkcji przechodzą szereg prób oraz badań dla potwierdzenia wysokiej jakości, funkcjonalności, a także zgodności z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Badania wykonywane są przez wysokokwalifikowany personel w laboratoriach zarówno własnych, jak i w zewnętrznych akredytowanych laboratoriach badawczych.

Dzięki stosowaniu i przestrzeganiu rygorystycznych standardów jakościowych, użytkownik otrzymuje wysokiej klasy niezawodny produkt spełniający wymagania pod względem funkcjonalno-eksploatacyjnym.

Konstruktorzy Elektrometal Energetyka SA zdecydowanie postawili także na bezpieczeństwo. Rozdzielnice SN e²ALPHA wyposażono w autorski system blokad wykonany w postaci jednego zintegrowanego modułu, który nie wymaga regulacji każdej blokady z osobna oraz eliminuje konieczność regulacji rozdzielnicy przez producenta po zainstalowaniu na obiekcie. Ponadto, rozdzielnice wyposażono w niezależny od typu wyłącznika system sterowania żaluzjami i blokadami.

W celu ułatwienia montażu i uruchomienia rozdzielnicy zaprojektowano, w zależności od typu konstrukcji, obszerne oraz łatwo dostępne przedziały obwodów okrężnych, połączone z pojemnym wewnętrznym kanałem obwodów sterowniczych, który biegnie pionowo wzdłuż całego pola rozdzielczego. Takie rozwiązanie umożliwia wprowadzenie bardzo dużej liczby przewodów sterowniczych przy jednoczesnej wygodzie ich instalowania.

Dla wygody eksploatacji pól e²ALPHA, przy zachowaniu pełnej przedziałowości, w rozdzielnicach zastosowane zostały wysokie przyłącza kablowe (550 mm dla e²ALPHA i 755 mm dla e²ALPHA-2S), które zapewniają prosty i wygodny montaż kabli SN czy przekładników różnego typu.

Konstrukcje serii e²ALPHA zostały przystosowane do współpracy z aparaturą łączeniową oraz pomiarową różnych producentów, co pozwala ich użytkownikom na swobodny dobór urządzeń pracujących w rozdzielnicach.

Nowoczesne podejście do projektowania rozdzielnic prowadzące do optymalizacji konstrukcji e²ALPHA, umożliwiły uzyskanie niewielkich gabarytów urządzeń, ułatwiając tym samym użytkownikowi dostęp do przedziału nN oraz zapewniając wygodniejszą obserwację wskazań. Kompaktowa i sztywna konstrukcja sprawia, że rozdzielnice z powodzeniem mogą pracować w obiektach o ograniczonej przestrzeni do ich posadowienia.

Rodzaje rozdzielnice SN serii e²ALPHA

Rozdzielnice SN e²ALPHA są doskonałym rozwiązaniem dla energetyki przemysłowej, dystrybucyjnej oraz kopalnianej. Zaawansowana konstrukcja wraz z niezawodnym systemem blokad predysponuje je do zastosowań w szczególnie ważnych częściach systemu energetycznego, gdzie wymagana jest duża pewność zasilania (np. GPZ-ty, elektrownie czy kopalnie).

Rozdzielnice SN jednosystemowe e²ALPHA

Rozdzielnice SN jednosystemowe e²ALPHA są dostępne w wykonaniu wolnostojącym lub przyściennym. W obu przypadkach możliwe są różne warianty umieszczenia kabli w przedziale przyłączowym, każdorazowo ustalane z Klientem. Na życzenie Inwestora dostosowuje się umieszczenie przekładników pomiarowych, głowic kablowych czy ograniczników przepięć, aby umożliwić swobodny dostęp od frontu pola w przypadku modelu przyściennego.

Rozdzielnice SN e²ALPHA - widok pola rozdzielczego
Widok pola rozdzielczego e²ALPHA, fot. Elektrometal Energetyka SA

Konstrukcja pola rozdzielczego rozdzielnic SN e²ALPHA została wykonana z prefabrykowanych blach stalowych oraz Al-Zn o grubości od 1 do 3 mm. W miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie łuku wewnętrznego i ciśnienia gazów połukowych wykorzystano wysokogatunkową blachę stalową o grubości 3 mm pokrytą farbą proszkową. Ponadto, w przypadku pól wykonywanych w łukoodporności 31,5 kA/1s, drzwi przedziałów przyłączowego oraz członu wysuwnego wyposażono w dodatkowe wzmocnienia i ekrany.

Zalety konstrukcji e²ALPHA
Zalety konstrukcji rozdzielnicy e²ALPHA, fot. Elektrometal Energetyka SA
Przekrój boczny pola rozdzielnicy SN e²ALPHA
Przekrój boczny pola e²ALPHA, fot. Elektrometal Energetyka SA

Rozdzielnice SN dwusystemowe e²ALPHA-2S

Rozdzielnice SN e²ALPHA-2S to rodzina nowoczesnych w pełni przedziałowych rozdzielnic wnętrzowych z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Standardowy typoszereg e²ALPHA-2S składa się z celek rozdzielczych o szerokości 650, 800 i 1100 mm. Wysoki stopień bezpieczeństwa eksploatacji e²ALPHA-2S został osiągnięty, dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu blokad mechanicznych i elektrycznych oraz wzmocnionej konstrukcji mechanicznej pola cechującej się znacznym poziomem łukoodporności. Rozdzielnice dostępne są w wykonaniu IP4X, IP54 oraz WUG i przeznaczone do rozdziału pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, gdzie wymaga się dużej niezawodność zasilania oraz możliwości rezerwowania drugim systemem szyn zbiorczych.

Rozdzielnice SN e²ALPHA-2S - widok pola rozdzielczego
Widok pola rozdzielczego rozdzielnicy e²ALPHA-2S, fot. Elektrometal Energetyka SA

Konstrukcja pola składa się z sześciu niezależnych i wygrodzonych metalowymi przegrodami przedziałów silnoprądowych (przedział szyn zbiorczych systemu I; przedział szyn zbiorczych systemu II, przedział odłącznika systemu I; przedział odłącznika systemu II; przedział wyłącznikowy, przedział przyłączowy/kablowy). Dodatkowo, pole e²ALPHA-2S zostało wyposażone w jeden wewnętrzny kanał dekompresyjny, który w przypadku wystąpienia zwarcia w którymkolwiek z przedziałów, zbiera i odprowadza powstałe ciśnienie oraz gazy połukowe w jedno miejsce.

Konstrukcja e²ALPHA-2S została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostęp do każdego z przedziałów rozdzielnicy bez konieczności ingerencji w kolejny, np. sąsiedni przedział. To rozwiązanie jest wygodne zarówno z perspektywy eksploatacji urządzenia, jak również czynności serwisowych i przeglądowych. Podczas prac konserwacyjnych w obrębie jednego z przedziałów nie dochodzi do ingerencji w inny.

Specjalnie na potrzeby rozdzielnic e²ALPHA-2S powstała rodzina odłączników o obciążalności zwarciowej 31,5 kA/3 s, co zostało potwierdzone licznymi próbami w instytutach i laboratoriach.

Zalety konstrukcji e²ALPHA-2S
Zalety konstrukcji rozdzielnicy e²ALPHA-2S, fot. Elektrometal Energetyka SA
Przekrój boczny pola rozdzielnicy SN e²ALPHA-2S
Przekrój boczny pola e²ALPHA-2S, fot. Elektrometal Energetyka SA

Rozdzielnice SN górnicze e²ALPHA-G

Rozdzielnice SN e²ALPHA-G to rodzina nowoczesnych czteroprzedziałowych rozdzielnic wnętrzowych przystosowanych do zabudowy w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego i miedzi. Wysoki stopień bezpieczeństwa ich obsługi został osiągnięty, dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu blokad mechanicznych i elektrycznych oraz wzmocnionej konstrukcji mechanicznej pola wyróżniającej się znacznym poziomem łukoodporności. Rozdzielnice cechuje specjalna konstrukcja odporna na wysoką temperaturę oraz wilgotność, a także możliwość podłączenia kabli od tyłu bez konieczności budowy specjalnego kanału kablowego.

Rozdzielnice SN e²ALPHA-G są doskonałym rozwiązaniem dla energetyki górniczej. Zaawansowana konstrukcja, niewielkie gabaryty (m.in. wysokość 1800 mm), predysponuje je do zastosowań w niskich wyrobiskach kopalni węgla kamiennego i miedzi, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych warunków środowiskowych (wysoka temperatura i wilgotność).

Rozdzielnice SN e²ALPHA-G - widok pola rozdzielczego
Widok pola rozdzielczego rozdzielnicy e²ALPHA-G, fot. Elektrometal Energetyka SA

Konstrukcja pola rozdzielczego e²ALPHA-G została wykonana z prefabrykowanych blach stalowych oraz ocynkowanych o grubości od 1 do 3 mm. W miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie łuku wewnętrznego oraz ciśnienia gazów połukowych wykorzystano wysokogatunkową blachę stalową o grubości 3 mm pokrytą farbą proszkową. Zastosowano szereg rozwiązań technicznych eliminujących niekorzystny wpływ wysokiej temperatury i wilgotności w miejscu zainstalowania. Ponadto, konstrukcja rozdzielnic e²ALPHA umożliwia dekompresję wewnętrzną gazów połukowych, co predysponuje je do stosowania w podziemiach wyrobisk górniczych.

Zalety konstrukcji e²ALPHA-G
Zalety konstrukcji rozdzielnicy e²ALPHA-G, fot. Elektrometal Energetyka SA
Przekrój boczny pola rozdzielnicy SN e²ALPHA-G
Przekrój boczny pola e²ALPHA-G, fot. Elektrometal Energetyka SA

Podsumowanie

W artykule przedstawiono tylko podstawowe i najbardziej namacalne korzyści ze stosowania serii rozdzielnic SN z serii e²ALPHA. Dodatkowe funkcjonalności można zapewnić wykorzystując nowoczesną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową e²TANGO, która w połączeniu z unikatowym rozwiązaniem konstrukcyjnym rozdzielnic pozwoli zrealizować niezawodny system znacząco podnoszący poziom bezpieczeństwa.

Dzisiejsza elektroenergetyka to nie tylko podstawowe rozdzielnice średnich napięć służące wyłącznie do rozdziału energii elektrycznej. Od tego typu urządzeń wymaga się coraz większej cyfryzacji. Funkcjonalności, takie jak zdalne sterowanie, monitoring czy zdalny dostęp, są już w zasadzie standardem. Elektrometal Energetyka SA dostrzega potrzeby rynku, jednocześnie wprowadzając na potrzeby elektroenergetyki nowe trendy, czego wynikiem są kolejne funkcjonalne urządzenia znajdujące zastosowanie zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

 

Elektrometal logo
www.elektrometal-energetyka.pl

Publikacja artykułu: lipiec 2022 r.

Ocena:

4.8/5 - (29 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.