Partnerzy
serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Przekładniki prądowe SN
fot. KPB Intra Polska

Materiał promocyjny

Praktyczne wskazówki doboru przekładników prądowych SN

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi osób projektujących układy rozliczeniowe SN na możliwość obniżenia kosztów takiego układu poprzez optymalny dobór parametrów przekładników prądowych. Często zapomina się, że o cenach przekładników pomiarowych nie decydują wyłącznie wartości poszczególnych parametrów, ale również ich wzajemna korelacja.

Przekładniki o klasie 0,2S

Inwestorzy zamawiając i kupując przekładniki prądowe kierują się nieobowiązującą już bezwzględnie zasadą, że przekładniki prądowe niższych klas są tańsze. W efekcie tam, gdzie nie jest to obligatoryjne stosują w układach rozliczeniowych przekładniki klasy 0,2, zapominając o korzyściach, jakie zapewnia wykorzystanie przekładników klasy 0,2S (przy tych samych kosztach).

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła jakość rdzeni stosowanych w przekładnikach. Sytuacja ta pozwoliła firmie KPB INTRA na zmniejszenie kosztów produkcji, obniżenie cen i unifikację wyrobów.

Firma we wszystkich przekładnikach prądowych stosuje rdzenie o najwyższej jakości, produkując wyłącznie przekładniki o klasie 0,2S. Korzyści, jakie dodatkowo z tego tytułu uzyskuje użytkownik najlepiej obrazuje poniższy wykres. Jest to zestawienie charakterystyk błędów dla poszczególnych klas dokładności.

Charakterystyki błędów przekładników prądowych 0,5, 0,5S, 0,2, 0,2S
Charakterystyki błędów przekładników prądowych 0,5, 0,5S, 0,2, 0,2S, KPB Intra Polska

Przekładniki klasy 0,2S zapewniają pomiar z błędem mniejszym niż 0,2% w zakresie od 20% do 120% prądu znamionowego. Klasa 0,2S bardzo dobrze wpisuje się w zgłaszaną przez energetykę potrzebę stworzenia przekładników uniwersalnych o bardzo szerokim zakresie mierzonych mocy. Odpowiedzią firmy KPB Intra na te oczekiwania jest uruchomienie produkcji przekładników przełączalnych po stronie wtórnej o klasie 0,2S z rozszerzonym zakresem prądowym EXT 120.

Mamy zatem sytuację, że np. przekładnik o przekładni 75–150//5 A o klasie 0,2S i współczynniku EXT 120 dla przekładni 75//5 A, w sieci 15 kV zapewnia pomiar z błędem mniejszym niż 0,2% dla obiektu o poborze mocy znamionowej od 365 kW do 2,1 MW, a dla przekładni 150//5 A od 730 kW do 4,3 MW.

Ceny przekładników

Bardzo duży wpływ na ceny przekładników prądowych ma właściwy dobór znamionowego krótkotrwałego prądu cieplnego Ith [kA]. Odpowiedni dobór może z jednej strony zdecydowanie obniżyć koszt układu pomiarowego, a z drugiej zagwarantować pomiar w bardzo szerokim zakresie.

Możliwość wykonania przekładnika o określonej przekładni i oczekiwanym Ith przedstawia tabela poniżej.

Znamionowe krótkotrwałe prądy cieplne Ith
Tab. Znamionowe krótkotrwałe prądy cieplne Ith, KPB Intra Polska

Każde inne wykonanie jest już wykonaniem indywidualnym, a zatem droższym. Problem ten dotyczy w szczególności przekładników o małych prądach pierwotnych do 25//5 A. Dla takich przekładni przewymiarowany parametr Ith może spowodować wzrost ceny przekładnika nawet o 1000 zł/szt.

Dobór urządzeń

Firma KPB Intra Polska w odpowiedzi na częste zapytania na temat doboru parametrów przekładników, stworzyła autorski program pozwalający na znaczne ułatwienie i zautomatyzowanie tego procesu. W odpowiednie okna programu wpisuje się dane określone w warunkach wydanych przez zakład energetyczny, a program wykonuje obliczenia.

Dla zainteresowanych osób lub inwestorów, na podstawie przekazanych danych, KPB Intra Polska wykonuje stosowne obliczenia lub weryfikuje dobrane indywidualnie parametry. Na bieżąco sprawdzana jest możliwość fizycznego wykonania przekładnika. Wyniki są automatycznie konfrontowane z bazą urządzeń gotowych. Obliczenia firma wysyła łącznie z ewentualnym komentarzem.

Publikacja artykułu: maj 2023 r.

Ocena:

5/5 - (1 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.