Partnerzy
serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Polski Kongres Klimatyczny 2024
Kamila Król, fot. PKK

Polski Kongres Klimatyczny 2024 już w marcu!

Polski Kongres Klimatyczny 2024 odbędzie się w dniach 19–20 marca 2024 roku, w Warszawie. Sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i match-making biznesowy, a także wydarzenia towarzyszące będą odbywały się na warszawskim Powiślu, w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego oraz hotelu Barcelo.

Czym jest Polski Kongres Klimatyczny 2024?

Polski Kongres Klimatyczny 2024 ma na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Jak podkreślają Organizatorzy, struktura eventu oparta jest o najlepsze praktyki ONZ w zakresie organizacji dużych imprez tego typu, gdzie efekt skali tworzy wiele powiązanych ze sobą spotkań odpowiednich interesariuszy.

Polski Kongres Klimatyczny 2024 – zakres tematyczny

Polski Kongres Klimatyczny 2024 poruszy aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strategii klimatycznej, a jednym z wydarzeń towarzyszących będzie gala Liderów Transformacji Energetycznej.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy oraz instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter, gdzie celem nadrzędnym jest praktyczno-operacyjne podejście do tych zagadnień.

Do udziału w Polskim Kongresie Klimatycznym 2024 zaproszono wyłącznie praktyków, którzy faktycznie realizują najważniejsze inwestycje w Polsce oraz innych krajach Europy. Wystąpienia w panelach dotyczyć będą case-studies, które mogą być inspiracją dla pozostałych podmiotów, a najlepiej, gdyby stały się szansą biznesową” – mówi Kamila Król, Organizatorka Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Dlatego na naszym wydarzeniu nie ma miejsca dla polityki ani wystąpień teoretyczno-strategicznych. Tutaj mówimy tylko o konkretach i o biznesie w kontekście ochrony klimatu oraz środowiska. Nie ma w Polsce drugiego eventu biznesowego wyspecjalizowanego w transformacji klimatyczno-energetycznej, które tak szeroko obejmowałoby grupy interesariuszy z naciskiem na inwestycje. Opracowane przez Radę Programową ścieżki tematyczne skierowane są do przemysłu, w tym przede wszystkim do energetyki, przemysłu ciężkiego, budowlanego i farmaceutycznego. Tutaj zagospodarowujemy zagadnienia związane z dekarbonizacją, efektywnością energetyczną, odpowiedzialnością, ale również ESG i gospodarką obiegu zamkniętego. Podobnie w odniesieniu do ścieżki samorząd, finanse oraz nauka i technologie. Zakres tematyczny oparty jest o wytyczne Unii Europejskiej, dlatego dyskusja ma tak szeroki horyzont tematyczny. Trzeba pamiętać, że jedynie systemowe podejście do transformacji może być skuteczne, dlatego do dyskusji zapraszamy tak wiele sektorów” – uzupełnia Kamila Król.

Współpraca międzynarodowa

W transformacji klimatyczno-energetyczna istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy opartej często o wieloletnie praktyczne doświadczenia. Właśnie wymiana doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia międzynarodowej ścieżki pod nazwą CNE Climate Summit, Centralno-Północno-Europejski Szczyt Klimatyczny.

Integrowanie polskiego biznesu z krajami nordyckimi ma potencjał, ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również ze względu na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, głównie dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również świadomości społecznej, co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej oraz najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.

Nasi najbliżsi sąsiedzi, tuż za Bałtykiem, mają wiedzę jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinien to być dla nas najbardziej intuicyjny kierunek do czerpania inspiracji i nawiązywania relacji. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby oraz uwarunkowania środowiskowe, wydaje się to najbardziej naturalne. Według międzynarodowych rankingów jesteśmy klasyfikowani jako kraj rozwinięty, dlatego potrzebujemy benchmarku z innymi krajami rozwiniętymi, a nie z Europą Wschodnią. Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego celem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów do osiągnięcia celów klimatycznych” – podkreśla Kamila Król.

Polski Kongres Klimatyczny 2024 zapewni dwa dni debat

Polski Kongres Klimatyczny 2024 jest szansą na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno-energetycznej, a także wielu innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

 

Więcej informacji na ten temat wydarzenia dostępnych jest na stronie organizatora TUTAJ!

 

Publikacja artykułu: grudzień 2023 r.

Ocena:

4.5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.