Partnerzy
serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023
fot. ZIAD

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023

Za nami trzy intensywne dni 36. Międzynarodowych Targów Energetycznych ENERGETAB. Były one niezwykle pracowite dla 433 wystawców, którzy starali się zaprezentować swoje najnowsze i innowacyjne produkty potencjalnym odbiorcom oraz zaspokoić ich ciekawość, a także odpowiedzieć na wszystkie pytania bardzo licznej grupie zwiedzających te największe w Polsce i Europie Środkowej targi elektrotechniki i energetyki.

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023 – otwarcie targów

Przewrotnie, podsumowanie Targów ENERGETAB 2023 trzeba zacząć od uroczystego otwarcia wydarzenia, którego dokonał prezydent Bielska-Białej – Jarosław Klimaszewski, a symbolicznego przecięcia wstęgi – licznie zgromadzeni goście honorowi, w tym minister funduszy i polityki regionalnej – Grzegorz Puda, posłanka Mirosława Nykiel, poseł Przemysław Koperski, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Sławomir Cieślik, dyrektor PTPiREE – Wojciech Tabiś, przewodniczący Rady ŚlOIIB – Roman Karwowski i Dariusz Mrzygłód – prezes ZIAD Bielsko-Biała SA, organizatora targów.

W krótkich wystąpieniach podkreślali oni wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką, związane z pilną potrzebą jej transformacji umożliwiającej rozwój odnawialnych źródeł energii i istotnego zwiększenia elastyczności sieci przy zapewnieniu stabilnych dostaw energii oraz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Podczas inauguracji targów wręczono także wyróżnienia w konkursie targowym, przyznane przez komisję konkursową, której przewodniczył prof. Jakub Kupecki – dyrektor Instytutu Energetyki w Warszawie.

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023 otwarcie
fot. ZIAD

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023 – wyróżnienia

Wyróżnienia targów ENERGETAB cieszą się w branży wysokim prestiżem i dlatego do konkursu wystawcy zgłosili aż 44 najnowsze i najbardziej innowacyjne produkty. Omówienie wyników Konkursu na „na szczególnie wyróżniający się produkt prezentowany na targach ENERGETAB 2023” zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu dostępnym TUTAJ.

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023 wyróżnienia
fot. ZIAD

Szeroka oferta rozwiązań

Krótkie podsumowanie targów ENERGETAB 2023 nie pozwala wymienić wszystkich nowoczesnych, innowacyjnych produktów oferowanych na kilkuset stoiskach targowych – elementów i osprzętu linii napowietrznych i kablowych, transformatorów oraz kontenerowych stacji transformatorowych, rozdzielnic SN i nn, urządzeń czy aparatury obwodów pierwotnych i wtórnych, a także agregatów prądotwórczych, pojazdów specjalistycznych dla energetyki, podnośników, wiertnic, przecisków, wciągarek, przewodów, kabli, itp.

Strefy specjalne targów ENERGETAB 2023

Na otwartych terenach ekspozycyjnych wydzielono trzy specjalne strefy:

  • Strefa Odnawialnych Źródeł Energii – OZE,
  • Strefa Elektromobilności – SEL,
  • Strefa Praktycznych Pokazów technologii elektrycznych – SPP.

 

W „Strefie OZE” odbywały się pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej – głównie paneli fotowoltaicznych, konstrukcji mocujących oraz magazynów energii, w tym Carportów. W „Strefie Elektromobilności” promowali się producenci różnorodnych pojazdów elektrycznych (prezentacje te odbywały się zresztą na terenie całych targów).

W „Strefie SPP” odbywały się natomiast pokazy połączeń egzotermicznych oraz dedykowanych narzędzi Milwaukee.

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023
fot. ZIAD

Wydarzenia towarzyszące targom

Jak co roku, targom towarzyszyły konferencje oraz prezentacje promocyjne wystawców. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii zorganizowało dwudniową konferencję, której głównym celem było przedstawienie różnych modeli technicznych i biznesowych magazynowania energii oraz podkreślenie ich roli w utrzymaniu elastyczności systemu energetycznego. Dzięki współpracy Instytutu KOMAG i targów ENERGETAB, uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego „Bezpieczeństwo Energetyczne a Sprawiedliwa Transformacja”, podczas drugiego dnia Kongresu, mogli odwiedzić targi ENERGETAB i tym samym uczestniczyć w Forum PSME.

Niecodzienną, jak na okoliczności targowe, debatę pt. „Strona społeczna jako partner w biznesie” zorganizowała Sekcja Zakładów Energetycznych Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. W trakcie trzech paneli omawiano m.in.: podstawy prawne działalności związkowej, udział strony społecznej w tworzeniu regulacji prawnych, umów i porozumień oraz budowanie relacji między stroną społeczną a pracodawcami.

Interesującą konferencją była również „Transformacja energetyczna w Polsce”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Instytutem Energetyki i Komitetem Gospodarki Energetycznej FSNT-NOT.

Blok konferencji drugiego dnia targów otworzyła debata pt. „Udział krajowych dostawców i wykonawców w realizacji inwestycji energetycznych”, podczas której omawiano czynniki wpływające na możliwości pozyskiwania kontraktów i efektywnej ich realizacji przy dominującej pozycji firm energetycznych, jako zamawiających. Inicjatorem tego wydarzenia była Rada Firm Przemysłu Elektroenergetycznego i Energetyki SEP, we współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Polskim Stowarzyszeniem Branży Elektroenergetycznej (PSBE) i ZIAD Bielsko-Biała SA, jako organizatorem targów.

Podsumowanie targów ENERGETAB 2023
fot. ZIAD

Honorowe patronaty, prestiżowi wystawcy i goście

O wysokim prestiżu targów energetycznych ENERGETAB 2023 świadczy objęcie ich honorowymi patronatami przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Spośród 433 wystawców, aż 47 przyjechało z 10 krajów europejskich, Chin i USA. Niektórzy z nich uznali, że targi są doskonałą okazją, aby uczcić jubileusze swojej działalności. Wieloletni wystawcy – jubilaci zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, w tym firma Phoenix Contact (100-lecie) oraz Instytut Energetyki (70-lecie).

Ekspozycje targowe zwiedziło prawie 16 tys. osób zainteresowanych nowościami w szeroko pojętej branży energetycznej.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim wystawcom i zwiedzającym oraz uczestnikom konferencji i biznesowych spotkań za udział w tegorocznych targach, życzą wspaniałych efektów tego uczestnictwa oraz zapraszają za rok, na kolejne 37. targi ENERGETAB, które odbędą się w dniach 17–19 września 2024 roku.

 

Redakcja www.energetyka.plus, jako wystawca i patron medialny targów ENERGETAB 2023, wraz z partnerami, również przyłącza się do podziękowań oraz serdecznie zaprasza na przyszłoroczną edycję!

Partnerzy logo
fot. www.energetyka.plus

Publikacja artykułu: wrzesień 2023 r.

Ocena:

4.5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.