Partnerzy
serwisu

Apator logo BOS Bank logo ELQ logo Instytut Polityki Energetycznej logo

Partnerzy
Merytoryczni

IGEOS logo
BOŚ Bank
fot. BOŚ Bank

Materiał promocyjny

Nowa rewolucja przemysłowa – o zrównoważonej gospodarce w niestabilnych czasach

„Zmiany klimatyczne są faktem, a przeciwdziałanie ich skutkom jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Musimy je powstrzymać dla dobra naszych wnuków”. Jak często słyszymy czy czytamy takie słowa? Niemal codziennie, a wielu z nas zdążyło się już z nimi osłuchać, przyzwyczaić się do wizji nagłej katastrofy odwleczonej w przyszłość. Najczęściej odsuwamy od naszej świadomości to, że zmiany klimatu dzieją się tu i teraz. Być może dlatego, w natłoku informacji umyka nam fakt, z jak poważnym zagrożeniem musimy walczyć, prawdziwy sens kryjący się w powyższych stwierdzeniach i działania, które powinniśmy podjąć już dziś. Zapominamy również o tym, że zrównoważona gospodarka do której dążymy to nie koszt i wyrzeczenia, ale inwestycja oraz szansa.

Skutki zmian klimatycznych już nas dotykają – to długotrwała susza, wichury zrywające dachy i paraliżujące transport, fale upałów powodujące śmierć tysięcy ludzi w całej Europie, a także coraz częstsze problemy z siecią energetyczną, która nie wytrzymuje obciążenia. Zmiany klimatyczne skutkują tysiącem niedogodności w naszym życiu codziennym, tysiącem zagrożeń, którym musimy przeciwdziałać, aby żyć normalnie.

Na szczęście wiemy już, jak odpowiedzieć na to wyzwanie. Jako Unia Europejska stworzyliśmy bezprecedensowy program przeciwdziałania zmianom klimatu – Europejski Zielony Ład. Powinniśmy jednak dostrzec, że przejście globalnej gospodarki w zrównoważonym kierunku jest nie tylko rezygnacją z emisyjnych technologii, ale także nową rewolucją przemysłową, inwestycją w lepsze i sprawiedliwsze funkcjonowanie całej gospodarki. Europejski Zielony Ład nie polega wyłącznie na zmianie źródeł pozyskiwania energii na ekologiczne, lecz przede wszystkim na ewolucji systemu gospodarczego, która pozwoli na zostanie światowym liderem w nowych uwarunkowaniach.

Spełnianie założeń nowej europejskiej taksonomii oraz kryteriów ESG (ang. Environmental, Social, Governance) jest odpowiedzią zarówno na zmiany klimatu, jak i całokształt okoliczności rynkowych, w których funkcjonujemy. Inwestycje, które dziś wprowadzamy w życie mają charakter długoterminowy i zmniejszają nie tylko uzależnienie od paliw kopalnych, ale również mają na celu zwiększenie konkurencyjności naszego przemysłu.

Zmiany klimatu to nie jedyny problem

Zmiany klimatu nie są niestety jedynym problemem z jakim dziś musimy się zmierzyć. Pandemia COVID-19 dotknęła nas w stopniu globalnym, uderzając w gospodarkę i dobrostan ludzkości. Agresja Rosji na Ukrainę wywołała kolejny kryzys oraz zburzyła światową równowagę. Globalny niepokój i niestabilność wywołany przez te dwa wydarzenia skłaniają niektórych decydentów do prób opóźniania wdrażania rozwiązań ujętych w Zielonym Ładzie. Jednak cofanie się w obliczu kryzysu jest jego utrwalaniem, a nie zwalczaniem.

Zielona transformacja to po prostu rynkowa konieczność w obecnej sytuacji – musimy odejść od punktowej, emisyjnej energetyki opartej na importowanych paliwach kopalnych na rzecz mniejszych rozproszonych i bezemisyjnych jednostek wytwórczych. Biznes musi kierować się nie tylko zyskiem finansowym, ale również społecznym. Firmy powinny ograniczać swój negatywny wpływ i inwestować w generowanie wartości dodanej. W innym przypadku nie będziemy konkurencyjni na europejskim czy światowym rynku. Zielona transformacja to nie kaprys czy wydatek tylko konieczność i inwestycja w rozwój oraz bezpieczeństwo. Bezemisyjność w długoterminowej perspektywie po prostu się opłaca – zarówno od strony etycznej, jak i ekonomicznej.

Działania Banku Ochrony Środowiska

Dlaczego o tym mówimy? Bo od ponad 30 lat Bank Ochrony Środowiska wspiera zieloną transformację Polski i edukuje przedsiębiorców w tym zakresie. To nasza misja i wierzymy, że jej skuteczna realizacja pozwoli nam żyć w czystszym świecie, a także umożliwi Polsce zostanie liderem na światowym rynku. Wiemy, że to jedyna droga i musimy nią podążać w możliwie najszybszy sposób.

Staramy się wprowadzać zmiany, a jednocześnie sami stale pracujemy nad tym, aby być przykładem nowoczesnej firmy. Chcemy zostać liderem w finansowaniu zielonej transformacji, dlatego wyznaczyliśmy sobie za cel osiągnięcie bezemisyjność działalności Banku Ochrony Środowiska do 2030 r. Jako jedna z niewielu polskich organizacji wdrożyliśmy strategię ESG, żeby skutecznie zrealizować tę ambicję. W ramach działań prowadzonych w tym zakresie poddaliśmy się audytowi ESG, który przeprowadziła agencja ratingowa Sustainalytics. Otrzymaliśmy ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielkie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG. Wynik plasuje Bank Ochrony Środowiska w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 000 firm na całym świecie poddanych badaniu przez audytora (według stanu na grudzień 2021 r.).

Na wspomniany wynik złożył się szereg działań, które stale realizujemy. W 2020 r. zmniejszyliśmy naszą emisję CO2 o 49% w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a do 2023 r. planujemy zmniejszyć nasz ślad węglowy o kolejne 20% (względem 2020 r.). Ograniczamy również emisyjność naszej floty, a od tego roku BOŚ będzie korzystał z energii pochodzącej tylko z odnawialnych jej źródeł.

Realizacja założeń ESG i ambicja osiągnięcia bezemisyjności do 2030 r. wpływa również na cały łańcuch wartości oraz otoczenie banku. Nie będziemy już finansować wydobycia węgla energetycznego i nowych bloków węglowych, a jednym z naszych priorytetów jest wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% w 2023 r. Na koniec 2021 r. stanowiły one ok. 37% salda kredytów ogółem. Wierzymy, że swoją postawą inspirujemy innych do zwrócenia uwagi na każdy aspekt działalności biznesowej i zmiany na lepsze, dlatego oprócz finansowania oferujemy również wsparcie naszych doradców, którzy pomogą zaplanować oraz przeprowadzić transformację przedsiębiorstwa w zrównoważonym kierunku.

ESG to pewna przyszłość

Przyjęcie klarownej strategii ESG i dążenie do bezemisyjności to wymóg rewolucji przemysłowej, w której już wszyscy bierzemy udział. Dziś już wiemy, że liderem rynku, a więc także liderem finansowym mogą być tylko Ci, którzy inwestują w zieloną zmianę. Uzależnianie swojego rozwoju od paliw kopalnych oraz braku poszanowania dla otoczenia to droga donikąd i wszyscy Ci którzy, na niej pozostaną będą coraz mniej liczyć się w światowej gospodarce. Każdy, kto postanowi pozostać przy brudnych technologiach oraz nie zmieni funkcjonowania swojej organizacji na zgodny z wymogami ESG godzi się na marginalizację i zniknięcie z rynku w najbliższej przyszłości.

Z kolei każdy kto podejmie rękawicę oraz zmieni swój biznes w zrównoważony może liczyć na dalszy rozwój oraz zyski. Oczywiście zmiany wymagają wysiłku i inwestycji, jednak przy odpowiednim wsparciu oraz zaplanowaniu transformacji każdy może jej dokonać. Dlatego jako Bank Ochrony Środowiska polecamy się na przyszłość – zieloną i zrównoważoną!

 

BOS Bank logo
www.bosbank.pl

Publikacja artykułu: kwiecień 2022 r.

Ocena:

4.8/5 - (32 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

InwestycjePlus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.