Advantech Reklama

Advantech mobile

Partnerzy
Merytoryczni

KREO 2023
fot. FREO

KREO 23 – Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO 23 odbędzie się w dniach 9–10 października 2023 r. Wydarzenie organizowane jest przez Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

KREO 23 – czym jest?

KREO stanowi pierwszą edycję corocznego wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego oraz ekonomicznego.

Swoistym wyróżnikiem kongresu jest fakt, że nie ograniczy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględni również fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R.

Cel KREO 23

KREO 23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pomogą one w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska?

Ponadto Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO 23 będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Organizatorzy liczą na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej.

Zakres tematyczny KREO 23

Dyskusje eksperckie KREO 23 zostały podzielone na dwa dni. Kongres składa się z interdyscyplinarnej sesji plenarnej oraz trzech paneli tematycznych. Podczas wydarzenia poruszonych zostanie wiele zagadnień dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego.

Wstępny program KREO 23 przedstawia się następująco:

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE

 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?
 • Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Inwestycje w OZE wobec zapisów prawnych
 • Alternatywy dla rosyjskich surowców
 • Energetyka wiatrowa w Polsce – lądowa i morska
 • Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)
 • Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce
 • Odpadowa biomasa jako źródło energii
 • Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym
 • Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne
 • Elektromobilność w Polsce i na świecie
 • Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego

 

PANEL I – Q&A, czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką?

 • Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?
 • Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?
 • Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce?
 • Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?
 • Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

 

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

 • Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
 • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska
 • Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?
 • Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

 

PANEL III – Zielona energia – inwestycje i produkcja

 • Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii
 • Zielony wodór i paliwa alternatywne jako rozwiązanie problemu wysokich kosztów przedsiębiorstw
 • Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu
 • Usługi systemowe bilansujące systemy elektroenergetyczne

 

Jak zapisać się na Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej?

Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej można dokonać TUTAJ! Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023 roku!

Publikacja artykułu: lipiec 2023 r.

Ocena:

4.5/5 - (4 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.