Partnerzy
serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Krzysztof Kmiecik
fot. Apator

Energetyka wczoraj i dziś – Wywiad z Krzysztofem Kmiecikiem z Grupy Apator

Energetyka wczoraj i dziś to seria wywiadów z branżowymi ekspertami, decydentami, pasjonatami oraz firmami, budującymi wspólnie sektor energetyki. Zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Kmiecikiem – Menedżerem Rozwoju Biznesu ds. OZE Grupy Apator.

Jak obecnie można określić sytuację polskiej energetyki?

Z punktu widzenia odbiorcy energii, sytuacja polskiej energetyki może wydawać się niepokojąca, biorąc pod uwagę szeroki kontekst gospodarczy i polityczny, zaburzenia na rynku surowców energetycznych czy dynamicznie rosnące ceny energii elektrycznej. Wobec tych okoliczności wszyscy widzimy potrzebę podjęcia pilnych działań zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju oraz uchronienia odbiorców przed brakiem zasilania, zarówno gospodarstw domowych, jak i odbiorców przemysłowych.

Od jakiegoś czasu awizowane, a do niedawna mało znane pojęcie – VUCA (Zmienność, Niepewność, Złożoność, Niejednoznaczność), opisujące czasy, w jakich żyjemy, staje się naszą rzeczywistością i dotyczy również energetyki obejmującej cały ekosystem wytwórców, dystrybutorów oraz odbiorców energii.

Czy potrafimy właściwie przewidywać i reagować na bieg zdarzeń? Czas pokaże, tymczasem bardzo ważne jest, abyśmy tworzyli rozwiązania elastyczne, pozwalające reagować szybko na wszelkie zmiany, ale w przewidywalny sposób.

Z jakimi problemami boryka się sektor energetyki? Jakie w związku z tym czekają nas zmiany?

Problemem przede wszystkim są okresowe niedobory energii lub jej nadpodaż, wynikające z niezbilansowania systemu. Z jednej strony mamy duże jednostki wytwórcze bazujące na tradycyjnych nośnikach energii, z drugiej natomiast pojawiło się dużo nowych mocy z niestabilnych źródeł odnawialnych. Spowodowało to wzrost ryzyka niewydolności sieci zarówno po stronie przesyłu, jak i dystrybucji, spowodowane niewłaściwą współpracą dużych i małych jednostek wytwórczych.

Zmiany, jakie już się dokonują, dotyczą wprowadzania i rozwoju społeczności energetycznych (prosument, klaster, spółdzielnia), które doprowadzą do powstawania mikrosieci mogących pracować niezależnie od dużego oraz tradycyjnego systemu elektroenergetycznego, ale równocześnie wspomagających go w przypadku zagrożenia wspomnianą niestabilnością.

Drugim kierunkiem zmian będzie łączenie różnych rodzajów wytarzania energii i jej dystrybucji w jeden system. Nie będzie on oczywiście połączony na poziomie wytwarzania lub dystrybucji energii cieplnej czy elektrycznej, ale zarządzany przez jednego operatora (systemy multienergetyczne). Ta zmiana obejmie również (a właściwie już objęła) mikrosieci, niezależnie od tego, jaką formę prawną przyjmą. Zjawisko będzie rosło wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu czy węgla. Chęć uzyskania niezależności energetycznej stanie się ekonomicznie uzasadniona i zacznie być realizowana na dużą skalę.

Czy w związku z problemami, z jakimi już teraz mierzy się sieć, wciąż będziemy obserwować rozwój fotowoltaiki?

Zdecydowanie powinniśmy kontynuować rozwój fotowoltaiki, budowę turbin wiatrowych, biogazowni oraz innych ekologicznych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Warunkiem jest zniesienie barier prawnych i tworzenie zachęt finansowych dla inwestorów oraz prosumentów. Ważny czynnik stanowi również rozwój nowoczesnych technologii, które wraz ze wzrostem skali będą taniały, co wpłynie na korzystny rachunek ekonomiczny po stronie firm i osób fizycznych będących beneficjentami rozwoju nowych rozwiązań.

W systemie energetycznym bazującym na źródłach rozproszonych istotną rolę będą pełniły magazyny energii, ponieważ umożliwiają zarówno stabilizowanie pracy źródeł odnawialnych, jak i świadczenie wielu dodatkowych usług koniecznych do zapewnienia stabilności systemu energetycznego.

Co tak właściwie znaczy stabilizacja sieci? Czy właśnie w niej pomogą magazyny? Jakie problemy mogą rozwiązywać?

Stabilizacja sieci oznacza dążenie do zachowania równowagi pomiędzy mocą wytwarzaną i odbieraną, co wymaga monitorowania parametrów napięcia oraz częstotliwości w różnych punktach systemu elektroenergetycznego. Wyjście parametrów napięcia i częstotliwości poza określone progi prowadzi do pogorszenia jakości energii elektrycznej oraz do niechcianych i nieplanowanych wyłączeń odbiorców i/lub źródeł wytwórczych. Wspomniane wyłączenia prowadzą bardzo często do strat w produkcji w przypadku zakładów przemysłowych, braku ogrzewania w mieszkaniach, zwiększonych kosztów działalności, zniszczenia urządzeń itp. W przypadku OSD wymuszają natomiast podjęcie działań interwencyjnych związanych z przywróceniem zasilania, co również stanowi niepotrzebny koszt.

Magazyny energii są pomocne, ponieważ stanowią bufor, w którym możemy gromadzić energię elektryczną, gdy jest jej w nadmiarze lub pobierać ją, gdy występuje jej niedobór. Poprzez takie działanie wpływamy na zachowanie wymaganych parametrów napięcia i częstotliwości.

Dla kogo przeznaczone są magazyny energii? Kto może być ich odbiorcą?

Funkcjonalności oferowane przez magazyny energii, pozwalają na ich wykorzystanie w energetyce zawodowej, przemyśle i gospodarstwach domowych. Mogą mieć zastosowanie techniczne (stabilizacja sieci energetycznej) oraz komercyjne. W przypadku tych drugich chodzi o wykorzystanie różnic w cenie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, czyli „ładowanie magazynu”, gdy energia jest tania (pozyskana ze słońca lub wiatru) i jej sprzedaż, gdy jest droga (w szczycie zapotrzebowania).

Rezerwa energii w magazynie może być wykorzystana przez jednostki odpowiedzialne za utrzymanie stabilności systemu elektroenergetycznego (samo utrzymanie takich rezerw może zapewnić przychód). W przypadku zakładów przemysłowych magazyny stanowią z kolei zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną, np. w sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie jej od dostawcy.

Zastosowanie magazynu pozwala również na odsunięcie dużych inwestycji w czasie, np. gdy istnieje konieczności zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców. W takich miejscach, zamiast rozbudowy sieci elektroenergetycznej, można z powodzeniem zastosować magazyn energii elektrycznej, który stanowi mniejszy koszt niż inwestycja w infrastrukturę sieciową.

W dobie rosnących kosztów energii elektrycznej i zwiększonej liczby rozproszonych źródeł PV, widać także rodzące się zapotrzebowanie na magazyny energii ze strony jednostek samorządu terytorialnego, które chcą partycypować w dostarczeniu rozwiązania zapewniającego bezprzerwową pracę instalacji fotowoltaicznych, w które zainwestowali mieszkańcy.

Jak Grupa Apator odpowiada na potrzeby nowej energetyki?

Dostrzegając rozwój rynku i jego potrzeby, rozwijamy naszą ofertę bazując na długoletnim doświadczeniu wyniesionym z dotychczasowej działalności w sektorze energetycznym. Korzystając z dotychczasowych platform produktowych przeskalowujemy rozwiązania oraz dostosowujemy je do potrzeb odnawialnych i rozproszonych źródeł energii.

Wymagania właścicieli farm PV lub wiatrowych (bądź instalacji hybrydowych obejmujących oba rodzaje wytwarzania) są w dużej mierze specyficzne, co wymusza rozwój nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Wprowadzamy na rynek nowe marki cyfrowych systemów nadzoru (EKTIN) oraz sterowników, które realizują wymagania NCRFG oraz kodeksów sieciowych – SPV RM lub SPV SM. Urządzenia wykorzystywane są w przemyśle i pomagają w zarządzaniu mocą w punktach przyłączeniowych do sieci zewnętrznych.

Litowo-jonowe magazyny energii, uzupełnione o wielopoziomowe systemy EMS (ang. Energy Management Systems) i sterowniki komunikacyjne, mogą być dostarczane jako kompleksowe rozwiązania lub jako elementy uzupełniające istniejące już instalacje. Apator jest gotowy zaproponować rozwiązania dla szerokiej grupy klientów, poczynając od małych instalacji bazujących na OZE, aż po inwestorów, którzy wymagają kompleksowych systemów zarządzających dużymi ilościami danych i realizującymi ważne oraz odpowiedzialne działania związane z rekonfiguracją sieci elektroenergetycznej. Klient może korzystać z własnych serwerów lub serwerów udostępnionych przez firmę Apator, co pozwala na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rzecz rozłożonych w czasie wydatków operacyjnych.

Co z dalszym rozwojem OZE, w jakim kierunku zmierza branża?

Chciałbym, abyśmy zmierzali w kierunku zrównoważonego rozwoju opartego na współpracy wielu podmiotów pochodzących z różnych branż oraz środowisk i robili to w sposób jasno zaplanowany. Odnawialne źródła energii powinny być częścią większego planu działającego na rzecz demokratyzacji energetyki i przenoszenia odpowiedzialności za efektywność energetyczną do lokalnych społeczności. Oczywiście, takiej zmianie towarzyszą napięcia związane z naruszeniem status quo, ale one nie mogą przeszkodzić w dążeniu do celów związanych z neutralnością klimatyczną, obniżeniem emisyjności naszej gospodarki poprzez zmianę miksu energetycznego na korzyść OZE. Proces zmian został już zainicjowany, ale jego tempo będzie dyktowane wieloma czynnikami.

Apator uczestniczy w tym procesie dzieląc się ekspercką wiedzą oraz dostarczając rozwiązania techniczne służące transformacji energetycznej oraz wspierające przedsiębiorców i samorządy w dążeniu do niezależności energetycznej.

Nie zapominajmy również o elektromobilności, która oprócz samochodów elektrycznych wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. Ładowarki staną się w przyszłości istotnym elementem systemu elektroenergetycznego, a we współpracy z magazynami energii, zarówno tymi stacjonarnymi, jak i znajdującymi się na pokładach samochodów elektrycznych, staną się ważnym elementem transformacji sektora. Co również istotne, dzięki elektromobilności nasze miasta będą bardziej zrównoważone oraz zdrowe.

Publikacja artykułu: listopad 2022 r.

Ocena:

4.6/5 - (5 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.