Partnerzy
serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Jacek Chodkowski
fot. Grupa Dalkia Polska

Energetyka wczoraj i dziś – Wywiad z Jackiem Chodkowskim z Grupy Dalkia Polska

Energetyka wczoraj i dziś to seria wywiadów z branżowymi ekspertami, decydentami, pasjonatami oraz firmami, budującymi wspólnie sektor energetyki. Zapraszamy na rozmowę z Jackiem Chodkowskim – Dyrektorem generalnym Grupy Dalkia Polska i Prezesem zarządu Dalkia Polska.

Grupa Dalkia Polska od ponad siedmiu lat jest obecna w Polsce i stanowi część międzynarodowej Grupy EDF. Jak powstała?

Grupa Dalkia łączy pełen zakres usług energetycznych dla przemysłu ze zintegrowanymi działaniami na rzecz ochrony klimatu. Jako część międzynarodowej grupy EDF od ponad 80 lat pomagamy naszym klientom oszczędzać energię oraz zmniejszać emisję CO2, dbając o efektywność energetyczną. W Polsce skupiamy się na projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań umożliwiających transformację energetyczną.

W skład Grupy Dalkia Polska wchodzą: Dalkia Polska (utworzona w 2014 r.), Dalkia Polska Energia (od 2015 r.) – operator zajmujący się zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem miejskich sieci ciepłowniczych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej m.in. z metanu w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a także Dalkia Polska Solutions (od 2017r.) – spółka wyspecjalizowana m.in. projektowaniu oraz realizacji projektów energetycznych.

Łącząc te wszystkie kompetencje możemy w kompleksowy sposób wspierać klientów. Nasz zespół to prawie 400 specjalistów, którzy swoje doświadczenie i znajomość branży przekuwają w nowoczesne rozwiązania dopasowane do potrzeb przemysłu.

Czym Grupa Dalkia Polska zajmowała się na początku swojej działalności? Jakie były jej główne zadania? Jakie usługi oferowała? Dużo zmieniło się od tego czasu?

Od początku swojej działalności Dalkia Polska skupia się na oferowaniu swoim klientom usług „szytych na miarę̨”, uwzględniających specyfikę ich działalności oraz wpływ na środowisko. Proponowane przez nas rozwiązania poprzedzone są dogłębną analizą, która pozwala nam zidentyfikować potrzeby klienta, poznać infrastrukturę techniczną, a następnie dopasować model finansowy pozwalający na realizację projektu. Naszą ofertę kierowaliśmy zarówno do klientów przemysłowych, jak i samorządów, władz lokalnych czy instytucji użyteczności publicznej, ponieważ niezależnie od branży, podmioty te łączył wspólny cel – poprawa efektywności energetycznej.

Doświadczenia w zakresie wykorzystania odnawialnych i lokalnych źródeł energii pozwoliły nam na silną współpracę z samorządami. Przykładem mogą być Sosnowiec czy Gdynia, gdzie stając przed wyzwaniem ograniczenia wydatków energetycznych gminy o 20–30% oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, skupiliśmy się na poprawie efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczanie zużycia energii końcowej – cieplnej, chłodu i elektrycznej. Wdrożyliśmy także autorski system InvisoLiteCO© do zarządzania efektywnością̨ energetyczną w budynkach miejskich.

Obecnie, ze względu na globalną sytuację związaną ze zmianami klimatycznymi oraz wymaganiami obecnych klientów Grupy EDF, skupiamy się przede wszystkim na sektorze przemysłowym, ponieważ to właśnie on ma odegrać kluczową rolę na drodze do osiągnięcia celów redukcji CO2. Wiemy, że mamy wystarczającą wiedzą i doświadczeniem, by pomóc przemysłowi sprostać temu wyzwaniu, dlatego naszym celem jest stać się partnerem transformacji energetycznej tego sektora.

Dalkia konsekwentnie łączy cele biznesowe z działaniami na rzecz ochrony klimatu. W jaki sposób przyczyniacie się do osiągnięcia neutralności klimatycznej? Komu dostarczacie swoje usługi?

Grupa Dalkia rozwija lokalne i odnawialne źródła energii poprzez systemy ciepła i chłodu, jako alternatywę dla paliw kopalnych, stanowiących główne źródło emisji CO2. Systemy te zasilane są energią z metanu kopalnianego, biomasy, gazu, biogazu lub energią geotermalną, a także ciepłem odzyskanym z procesów produkcyjnych. Dalkia dysponuje zapleczem w postaci 330 sieci o łącznej długości 2900 km. W skali świata dostarczamy usługi ponad 2200 obiektom przemysłowym, ogrzewamy 2 mln lokali mieszkalnych, 4 800 zakładów opieki zdrowotnej oraz aż 26 000 obiektów usługowych i handlowych.

Jesteśmy zaangażowani w proces transformacji energetycznej, zarówno z perspektywy partnera biznesu, jak i podmiotu, który musi dostosowywać się do obowiązujących norm i procedur. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy rozwiązania, które przybliżają nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Już w 2020 roku w naszym miksie energetycznym energia pochodząca ze źródeł odnawialnych i odzysku wyniosła 41,3%. Zaledwie w skali jednego roku, dzięki działaniom Dalkia nasi klienci zaoszczędzili 6,7 TWh energii, co pozwoliło uniknąć emisji 4,1 Mt CO2 – odpowiada to wyłączeniu z ruchu ponad 2 mln samochodów.

Co z nowymi inwestycjami? Czy macie w planach jakieś ciekawe realizacje? Można poznać ich szczegóły?

Naszym celem jest wspieranie przemysłu w procesie transformacji energetycznej, żeby móc wykonać to zadanie niezbędne są inwestycje w nową infrastrukturę. W zeszłym roku jedna z naszych spółek – Dalkia Polska Energia – w swoim zakładzie w Mysłowicach rozpoczęła budowę silników gazowych o mocy 3 MWe i 3 MWt. Zastąpią one jednostki bazujące na węglu, zapewniając dostawy ciepła dla 26 tys. mieszkańców Mysłowic. Równolegle realizujemy modernizację kotłów w celu ograniczenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki tym działaniom zmniejszymy o prawie 35 000 ton rocznie emisję CO2.

Innym przykładem jest realizowana inwestycja budowy jednostki kogeneracyjnej, która będzie zasilana metanem. Metan, który jest odpadem i stanowi realne zagrożenie w trakcie wydobywania węgla kamiennego, zamieniamy w ciepło oraz energię elektryczną. Nowa instalacja będzie zużywała 5 mln m3 czystego metanu rocznie. To znaczący wpływ w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę fakt, że metan jest ponad 20-krotnie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż CO2. Dzięki temu zredukujemy emisję CO2 o 89 000 ton na rok.

Ciepło czy energia elektryczna zazwyczaj stanowią dość istotną pozycję w kosztach eksploatacyjnych przedsiębiorstwa. Jakie działania podejmuje Grupa, by pomóc firmom w tym zakresie?

Ze względów środowiskowych i ekonomicznych konieczne jest możliwie najszybsze odejście od produkcji energii z paliw kopalnych na rzecz źródeł niskoemisyjnych, w tym OZE lub energii z odzysku. Obecnie dla przedsiębiorców jedną z najważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo energetyczne oraz zapewnienie sobie niezależności od zewnętrznych dostawców. Z tego względu rozwiązaniami, które proponujemy i na które klienci chętnie przystają, są: kogeneracja, trigeneracja, odzysk ciepła odpadowego oraz instalacje biomasowe.

Do obniżenia kosztów produkcji wykorzystujemy nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję, realizujemy to poprzez narzędzie Dalkia Analytics. Produkt ten, który już dziś z sukcesem jest wdrażany u klientów przemysłowych Dalkii we Francji, umożliwia wizualizację wszystkich danych procesowych, optymalizuje energochłonność procesów produkcyjnych, zarządza w czasie rzeczywistym sprawnością energetyczną, identyfikuje nieoczywiste obszary oszczędności energii, a także przewiduje w sposób dokładny zużycie mediów.

Jakie dodatkowe działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby ograniczyć wspomniane koszty? Jakie wnioski płyną z oferowanych przez Spółkę audytów w zakresie efektywności energetycznej?

Transformacja energetyczna to proces. Przystępując do niej, pierwszym krokiem jest poznanie potrzeb i możliwości naszego klienta – temu właśnie służą audyty. Dzięki nim możemy przeprowadzić szczegółowe analizy i dopasować optymalne rozwiązanie technologiczne, a następnie zaproponować odpowiedni model finansowania oraz przejść do fazy realizacji. Wdrożony projekt monitorujemy i optymalizujemy tak, aby był efektywny energetycznie.

Dlaczego wspominam o tym modelu pracy? Dlatego, że stanowi on podstawę każdego naszego działania i pozwala proponować klientom indywidualne rozwiązania będące bezpośrednią odpowiedzią na ich potrzeby. To bardzo istotne, bo choć obiektywnie mogę powiedzieć, że kogeneracja stanowi jedno z najlepszych i najprostszych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne, to będzie ona odpowiednia jedynie dla części zakładów, a innym od razu zaproponujemy trigenerację.

W mojej opinii powinniśmy zmierzać w kierunku modeli biznesowych, jakie obserwujemy, np. we Francji czy Niemczech. Mam na myśli outsourcing energetyczny dla przemysłu. Pozwoli to naszym klientom skupić się na ich podstawowej działalności. Zależy nam na nawiązaniu długofalowej współpracy. Obecnie w Polsce Dalkia świadczy usługi m.in. dla jednego z największych producentów węgla w Europie, a także dla przedsiębiorców z branży papierniczej, spożywczej, informatycznej i farmaceutycznej. Wśród klientów przemysłowych Dalkii na świecie możemy wymienić takie firmy, jak: Owens-Illnois, Michelin, Arcelor Mittal, Bonduelle czy Nestle. Nasze usługi kierujemy w szczególności do sektorów przemysłowych o dużej energochłonności i emisyjności CO2.

Kwestie dotyczące energetyki oraz konieczności jej transformacji podejmowane są coraz szerzej na arenie międzynarodowej. Czy konieczność dostosowania się do regulacji i ogólne zainteresowanie klimatycznymi ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Waszego biznesu?

Jako przedstawiciel sektora usług energetycznych jesteśmy bardzo zaangażowani we wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu. Na nas i naszych klientach spoczywa ogromna odpowiedzialność – działania, które podejmujemy i będziemy podejmować, mają przybliżyć nas do redukcji CO2. Podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow wyraźnie wskazano, że aby zrealizować cele klimatyczne w kontekście światowym, potrzebne jest całkowite odejście od węgla. Przyszłością ma być zbudowanie zintegrowanego systemu energetycznego, bazującego w dużej mierze na energii odnawialnej – wierzę, że rozwiązania jakimi dysponuje Dalkia pozwolą zrealizować tę wizję. Jednak nie tylko regulacje i normy nadają tempo zmian. Czynnikiem, o którym nie możemy zapominać są ludzie – żeby skutecznie przeprowadzić transformację potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, by tę wiedzę wykorzystać. To poważne wyzwanie, ponieważ skala działań jest ogromna, a zasoby ludzkie dość ograniczone. Zdajemy sobie sprawę, że żeby dekarbonizacja stała się faktem będziemy musieli wyszkolić nowych specjalistów.

Warto jednak warto podkreślić, że akurat w tym aspekcie czas nam sprzyja, na przestrzeni lat zmieniła się świadomość społeczna. Otwarcie rozmawiamy o pojęciach, takich jak ślad węglowy i zastanawiamy się nad wpływem jednostkowych decyzji konsumenckich na środowisko. To ogromna zmiana, która już dziś ma wpływ na sektor przemysłowy oraz zainteresowanie rozwojem w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. Najbliższe lata będą kluczowe dla transformacji energetycznej, cieszymy się, że będziemy partnerem tych przemian.

Publikacja artykułu: grudzień 2021 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.