Partnerzy
serwisu

Advantech Reklama

Advantech mobile

Partnerzy
Merytoryczni

Bilansowanie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach
fot. Unsplash

Bilansowanie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach

Bilansowanie energii elektrycznej ma na celu rozliczenie różnicy ilości energii elektrycznej pobranej przez odbiorcę końcowego w stosunku do ilości energii elektrycznej określonej w umowie z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie Handlowe (POB). Bilansowaniem energii elektrycznej coraz częściej zainteresowani są odbiorcy końcowi, również przemysłowi, którzy chcą zbilansować energię elektryczną pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii do zasilenia firm czy zakładów produkcyjnych.

Bilansowanie energii elektrycznej w przepisach prawnych

Bilansowanie energii elektrycznej jest opisane w ustawie Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. Ten ostatni dokument określa tzw. warunki dotyczące bilansowania. Bilansowaniem energii elektrycznej zajmują się Podmioty Odpowiedzialne za Bilansowanie Handlowe (POB). Trzeba tu zaznaczyć, że nie wszystkie spółki obrotu to POB-y, a co za tym idzie – one również muszą korzystać z ich usług.

Bilansowanie energii elektrycznej w systemie prosumenckim

Nowelizacja ustawy o OZE z 2016 r. określiła definicję prosumenta oraz wprowadziła system wsparcia w postaci opustów, który obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Kolejne nowelizacje m.in. w zakresie aktualizacji systemu prosumenckiego miały usprawnić rozliczanie skonsumowanej energii, wprowadzonej do sieci i odebranej w ilości zaspokajającej potrzeby odbiorcy (na własny użytek). Bilansowanie energii elektrycznej w tym modelu można określić jako bezgotówkowy system rozliczeń wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej i pobranej z sieci, przeznaczony dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zasady rozliczania prosumentów

Zasady rozliczania prosumentów w obowiązującym systemie prosumenckim określone są następująco:

  • zgodnie z art. 2 ust. 27a ustawy o OZE prosument energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej, określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU z 2020 r., poz. 443 i 1486);
  • wytwarzana energia elektryczna ma zaspokoić własne potrzeby i pochodzi z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (do 50 kW);
  • prosument rozlicza się na podstawie umowy kompleksowej (co nie wynika wprost z definicji prosumenta, a z opisanych w ustawie o OZE zasad wsparcia prosumenta).

Od czasu pierwszego wdrożenia systemu prosumenckiego bilansowania energii elektrycznej zidentyfikowano wiele problemów ograniczających potencjał rozwoju energetyki prosumenckiej. Próbowano je usprawnić poprzez nowelizacje ustawy o OZE. Obecnie jest to najbardziej korzystna forma, biorąc pod uwagę ekonomię przedsięwzięcia.

Bilansowanie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach

W przypadku bilansowania energii elektrycznej w przedsiębiorstwach, także przemysłowych, należy pamiętać, że korzystając z tzw. systemu opustów opłaty za energię elektryczną będą liczone po stawkach prosumenckich. Co to oznacza? W przypadku mniejszego zużycia energii w stosunku do wyprodukowanej model prosumencki się sprawdzi. Jednak przy większym poborze, wspomniane ceny mogą spowodować, że koszty energii będą wyższe niż przed zrealizowaniem inwestycji OZE.

Obecnie coraz więcej firm planuje zainwestować w swoje własne instalacje wytwórcze (farmy PV, wiatrowe czy biogazownie), z których wyprodukowana energia elektryczną będzie wykorzystywana na własny użytek. Nie trzeba nawet posiadać swoich gruntów, ponieważ na rynku można znaleźć mnóstwo ofert inwestycji realizowanych na wydzierżawionej ziemi. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami za dzierżawę gruntu, ale biorąc pod uwagę oszczędności wynikające z mniejszych rachunków za energię elektryczną i zagwarantowaną jej cenę na lata, pod względem ekonomicznym są to bardzo korzystne przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwa, które posiadają nieużytki rolne, bądź dysponują obiektami pozwalającymi na montaż jednostek wytwórczych, o takie dodatkowe koszty nie muszą się martwić. Mogą zrealizować tego typu inwestycję na terenie całego kraju i dostarczyć/zbilansować wytworzoną energię elektryczną do swojej firmy.

Modele kontraktowania

Aby zrealizować bilansowanie energii elektrycznej wykorzystuje się różne modele kontraktowania energii elektrycznej m.in. umowy PPA (ang. Power Purchase Agreement). Zasada jest prosta, należy dopasować profil produkcji jednostki wytwórczej z profilem zużycia Punktu Poboru Energii (PPE), pamiętając o umorzeniu praw majątkowych i kosztach akcyzy. W ten sposób można zabezpieczyć koszty ponoszone za energię elektryczną. Wszystko zależy oczywiście od spółki obrotu i POB z którym zostanie podpisana umowa na realizowanie tego typu kontraktu. Przedsiębiorcy zawiązującemu umowę ze spółką obrotu na odkup i dostarczenie energii elektrycznej zostanie przypisany POB, którym będzie sama spółka albo z którym współpracuje.

Istnieje wiele modeli kontraktowania energii elektrycznej, przykładowo nie trzeba nawet realizować instalacji OZE, można skorzystać z już wybudowanych jednostek wytwórczych. Odległość inwestycji wytwórczej od PPE Energii nie ma znaczenia. Oczywiście jeżeli znajduje się ona w tej samej gminie lub powiecie, pozwala to na bilansowanie energii elektrycznej z wykorzystaniem większej liczby dostępnych usług.

Publikacja artykułu: październik 2021 r.

Ocena:

4.2/5 - (53 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

hale przemysłowe plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.

Alter

ALTER mobile